از اینکه فرم ارزیابی ویزااستارتاپ کانادا را تکمیل کردید متشکریم. ما جزئیات فرم ارسالی شما را بررسی خواهیم کرد.

با توجه به تعداد بسیار بالای درخواست هایی که دریافت می کنیم، فقط با صاحبان پروژه که برای مرحله بعدی آماده هستند تماس خواهیم گرفت.